Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.
Naši programi obuke razvijaju tehničke (profesionalne) i takozvane meke veštine polaznika.

Programi obuke su prilagođeni specifičnim potrebama polaznika u sledećim oblastima: 

  • Računovodstvo
  • Finansijska analiza i finansijsko upravljanje
  • Marketing i prodaja
  • Poslovno planiranje
  • Preduzetništvo
  • Poslovne komunikacije

Specifični programi obuke su u potpunosti prilagođeni potrebama klijenata, imajući u vidu željenu oblast razvoja, veštine, nivo menadžmenta/zaposlenih, životni ciklus preduzeća, oblast poslovanja (finansijski sektor nasuprot realnom sektoru, trgovina, itd). Naši programi obuke se zasnivaju na studijama slučajeva, a fokusirani smo na postizanje maksimalnog nivoa uključenosti naših polaznika u procese obuke.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.