Savetovanje u oblasti komunikacija

U oblasti komunikacija, Ekonomski institut klijentima iz javnog i privatnog sektora pruža usluge:

  • Kreiranja i organizacije događaja (okrugli stolovi, forumi, konferencije, prezentacije, promocije..) i
  • Izdavanja knjiga, praktičnih vodiča i drugih publikacija

Ekonomski institut u oblasti komunikacija poseduje bogato institucionalno i pojedinačno iskustvo članova stučnog tima na polju odnosa sa stručnom i opštom javnošću, široku mrežu kontakata sa medijima, institucijama, kompanijama i poslovnim udruženjima, najbolje reference u kreiranju i organizaciji događaja i rejting iskusnog izdavača reprezentavnih izdanja.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.