NAUČNOISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Decenijama je najbolji primer uspešnog spoja fundamentalnih, primenjenih i razvojnih istraživanja i analiza iz oblasti ekonomskih nauka i njihovog povezivanja sa društvenim, organizacionim, političkim i institucionalnim aspektima.

Naučno istraživačko-razvojne aktivnosti se sprovode u skladu sa zahtevima dinamičnog ekonomskog i društvenog okruženja. Kao jedna od najeminentnijih istraživačko-razvojnih i savetodavnih institucija u Srbiji i regionu, Ekonomski institut je aktivno uključen u veliki broj projekata usmerenih na sprovođenje reformskih procesa u zemlji i regionu. Stručni tim Ekonomskog instituta učestvovao je do sada u realizaciji brojnih strateških nacionalnih dokumenata koji su postali okosnica društveno-ekonomskog razvoja naše zemlje. Kao naučna i istraživačko razvojna Kuća, Ekonomski institut je godinama angažovan na naučnim projektima Ministarstva nauke Republike Srbije.

Primenjena naučna istraživanja predstavljaju se u redovnoj mesečnoj publikaciji „Makroekonomske analize i trendovi“ (MAT), i kroz kvartalni naučni časopis „Industrija“.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.