Finansijsko savetovanje

U okviru finansijskog savetovanja, Ekonomski institut pruža sledeće usluge:

  • Procena vrednosti imovine i kapitala,
  • Finansijske konsolidacije,
  • NPL (Non Performing Loans) rešenja,
  • Transakcije (kupoprodaje, spajanja, dokapitalizacije),
  • Predinvesticione i investicione studije. 

Stručnjaci Ekonomskog instituta poseduju međunarodne sertifikate iz oblasti procene vrednosti. Usluge procene se obavljaju u skladu sa međunarodnim standardima procene (MSFI/MRS) i domaćim propisima.

Ekonomski institut pruža stručne savete u vezi sa obezbeđivanjem dodatnih izvora finansiranja za tekuće i razvojno poslovanje kompanija, investicione aktivnosti i specifične projekte. Takođe, pružamo savete u oblasti finansijskog upravljanja.

Ekonomski institut obezbeđuje mrežu internih i spoljnih nezavisnih finansijskih i pravnih stručnjaka. Naš tim finansijskih stručnjaka u saradnji sa timom spoljnih saradnika iz oblasti prava, tokom poslednje decenije pružali su savetodavne usluge domaćim i inostranim klijentima uz potpuno zaokruženu pomoć po pitanjima NPL-a, restrukturiranja, sticanja nekretnina, finansiranja projekata i naplate duga.

Osnova naših komparativnih prednosti u oblasti transakcija jeste bogato iskustvo stečeno u privatizacionim i postprivatizacionim transakcijama u regionu.

Usluge u transakcionim procesima podrazumevaju due diligence analize, izradu neophodne dokumentacije za transakciju, pomoć prilikom sastavljanja ponuda za transakciju kao i investicionih programa.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.