Poresko savetovanje

Ekonomski institut kompanijama pruža i pomoć u poreskoj i pravnoj sferi poslovanja, imajući u vidu da poreska pitanja mogu da budu ključni problem svakog biznisa i da poslovne i finansijske transakcije često imaju veoma značajne materijalne poreske implikacije.

Poreske savetodavne usluge Ekonomskog instituta obuhvataju:

  • Poresku due diligence analizu,
  • Poresku reviziju,
  • Planiranje poreskih troškova u poslovnim i finansijskim transakcijama,
  • Rešavanje specifičnih poreskih problema,
    Poresku regulativu i dr.

Usluge poreskog savetovanja pružamo kako velikim korporacijama tako i malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima.

Naše usluge se odnose na sprovođenje svih poreskih formi u Republici Srbiji i sprovođenje poreskih procedura prilikom utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.