Poslovno savetovanje

Usluge poslovnog savetovanja obuhvataju:

  • Strateške i razvojne planove,
  • Poslovne planove,
  • Poslovno i organizaciono restrukturiranje ,
  • Izveštavanje poslovodstva, indikatori poslovanja i IT,
  • Programe poslovnog preokreta i
  • Analizu tržišta i konkurencije. 

Ekonomski institut obezbeđuje klijentima savete u vezi sa kritičnim strateškim pitanjima, polazeći od definisanja vizije, misije i ciljeva kompanije, preko definisanja strategije, pripreme operativnih poslovnih planova, pa sve do obezbeđivanja podrške tokom sprovođenja. U zavisnosti od specifičnog cilja angažovanja, Ekonomski institut obezbeđuje savetodavni tim stručnjaka različitih profila, kao što su sektorski i industrijski stručnjaci, tehnolozi, finansijski i poreski stručnjaci i dr.

Stručnjaci Ekonomskog instituta angažovani su na projektima analize tržišta i konkurencije, koje omogućavaju klijentima da sagledaju i razumeju svoju poziciju na tržištu, da se pozicioniraju na adekvatan način u odnosu na konkurente, kao i da iznađu mogućnosti za dalji rast i razvoj. Osim analize tržišta i konkurencije, Ekonomski institut pruža podršku svojim klijentima u procesu pripreme i sprovođenja planova za nastup na novim tržištima.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.