SAVETODAVNE AKTIVNOSTI

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

U pružanju savetodavnih usluga naš tim je razvio prepoznatljiv pristup koji se zasniva na primenjenoj nauci, praktičnim rešenjima i dodatoj vrednosti naručiocima usluga.

Naše usluge su definisane u okvirima međunarodno priznatih metodologija i prilagođene posebnostima lokalne sredine i u mogućnosti smo da odgovorimo na specifične potrebe svojih klijenata u svakoj fazi njihovog poslovnog razvoja.

Ekonomski institut nudi svojim klijentima širok spektar konsultantskih usluga, a posebno u sledećim oblastima:

 

  • Razvoj institucionalnog i društveno-ekonomskog okruženja,
  • Finansijsko savetovanje,
  • Poslovno savetovanje,
  • Poresko savetovanje ,
  • IT savetovanje i
  • Savetovanje u oblasti komunikacija.

Naučno istraživanje

Ekonomski institut je istraživačko razvojni institut akreditovan kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Savetovanje

Ekonomski institut pruža savetodavne usluge domaćim i stranim kompanijama, institucijama i drugim organizacijama privatnog i javnog sektora.

Izdavaštvo

Ekonomski institut, samostalno i u saradnji sa drugim izdavačkim organizacijama, izdaje knjige, časopise i druge stručne publikacije.

Organizacije događaja

Ekonomski institut je tokom više od sedam decenija postojanja bio organizator, suorganizator i partner u organizaciji na stotine događaja – naučnih i stručnih skupova, kongresa, foruma, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i promocija za svoje i potrebe klijenata.

Edukacija

Ekonomski institut organizuje profesionalnu obuku i usavršavanje za preduzetnike, menadžere i zaposlene u kompanijama, institucijama i drugim organizacijama, sa ciljem da polaznici steknu sistematsko znanje i veštine u oblastima relevantnim za poslovanje i aktivnosti koje obavljaju.